#mentoring

“Omdat men niet alles op de schoolbanken leert maar ook omdat het menselijke en het delen eveneens de sleutel tot succes zijn.”
Het VVB-platform Mentor-Mentee wil internationaal en nationaal zijn. Het is een van de pijlers van het project “Fer de lance de l’entreprenariat féminin” gesteund door de minister van Economie, de heer Denis Ducarme.

  • Een mentor-mentee relatie.

  • Belang van rolmodellen

  • Uitwisselen en delen van ervaringen

We zijn allen mentors want we hebben allen kennis die we kunnen delen en we zijn allen mentees want we willen blijven leren van anderen.
Het VVB-netwerk wil een facilitator worden om u te helpen een mentor-mentee duo te vormen.
We willen geen categorie ‘Mentor’ of ‘Mentee’ creëren. We zullen u verschillende profielen voorstellen waaruit U uw duo kan samenstellen. U hoeft niet noodzakelijk dezelfde expertise te hebben of in hetzelfde domein actief te zijn want u streeft naar het uitwisselen van kennis met anderen.
De sleutel tot succes en eveneens de moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden, uitwisselen.
Een klimaat van vertrouwen scheppen: tussen vrouwen kan vrij worden gesproken.

Omdat vrouwen geen of weinig belang hechten aan een rolmodel, want weinig vrouwen zien zichzelf of worden als model gezien. Nochtans bestaat er op Belgisch en internationaal vlak een lange lijst.

Het gaat over een wederzijdse uitwisselingsrelatie die gebaseerd is op vertrouwen en hartelijkheid. Niets is verplicht maar het moet wel nuttig zijn voor beide leden van het duo. Zodat het delen de grenzen van het bedrijfsleven overstijgt en overgaat naar zusterschap #mentoring

Zoals in de VVB Academy, waar wij managementworkshops op hoog niveau aanbieden, wordt kennis ook hier via het menselijke en het delen doorgegeven.

SCHRIJF U IN VOOR DE MENTORING

VUL HET FORMULIER IN


Bedankt!