PRESBERICHT,  1st Juni 2021

Lancering van het ShE-Xport project …

de VVB exporteert haar Belgische notie van zusterschap!

De kracht van vrouwen

De Vereniging van Vrouwelijke Bedrijfsleiders die in 1949 in België werd opgericht, zet zich in voor vrouwelijk on-dernemerschap. Daarmee is de VVB de oudste vereniging in België die op dit vlak actief is. In 1945, net na WO II, werd de beweging in Frankrijk opgericht door Yvonne Foinant. België was het eerste land dat zich aansloot bij de Franse vereniging, die in 1965 wereldwijde erkenning reeg. Het huidige economische landschap ziet er intussen weliswaar anders uit maar het doel bleef onveranderd, met de notie van zusterschap als centrale gedachte.

Het VBB-netwerk promoot ontmoetingen, inspirerende ideeënuitwisselingen onder leden en gasten, het delen van good practices en ervaringen en een positieve sfeer van wederkerige welwillende acties. In sommige functies komen vrouwen immers nog altijd te weinig aan de bak. Binnen het FCE-netwerk kunnen vrouwen zich in een sfeer van vertrouwen ontplooien omdat de meeste barrières er spontaan egvallen.

Er ontstaat een natuurlijke wederzijdse hulp, samen met de bewustwording dat iedereen recht heeft op dezelfde ambities in het professionele milieu.

Béatrice Delfin-Diaz

Voorzitster van Vrouwelijke Bedrijfsleiders

2021, een nieuw presidentschap, een nieuwe strategie

Het ShE-Xport-project maakt deel uit van de nieuwe strategie van de VBB voor haar economisch herstelplan, waarbij het de blik richt op de export. Het project wordt gesteund door Hub.Brussels Invest en richt zich op het promoten van Brusselse bedrijven en verenigingen in het buitenland. Om te beginnen is er het nieuwe concept van FCE Business dating: bijeenkomsten van inspirerende vrouwen en vrouwelijke politici die onlangs werden gelanceerd om het netwerk nieuw leven in te blazen. Daarnaast wordt in het kader van het ShE-Xport-project een actieplan opgezet om de export van diensten en producten te ondersteunen van leden die in België en daarbuiten actief zijn.

Dit project omvat twee delen. Het eerste deel bestaat uit de organisatie van “Master Classes”, gratis toegankelijk voor Belgische en internationale leden. Daarin worden thema’s behandeld die verband houden met de export van hun knowhow. Er worden actuele onderwerpen besproken, zoals de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van e-commerce, digitalisering, marketing- en verkoopstrategie, enz.

Het tweede deel van het project bestaat uit het opnemen van videoclips over leden, die ze op sociale netwerken kunnen posten en voor marketingdoeleinden gebruiken. De video’s hebben als onderwerp hun beroepsactiviteit, hun ervaring met de crisis en hun toekomstperspectieven in België en het buitenland. De bedoeling is om een goede visibiliteit te verwerven binnen het Belgische en het internationale netwerk.

“ALLEEN ZIJN WE ONZICHTBAAR, SAMEN ZIJN WE ONOVERWINNELIJK” is het motto van het netwerk van vrouwelijke ondernemers. De slogan wordt gebruikt door alle verenigingen die net als België lid zijn van FCE Mondial. FCEM is actief in meer dan 120 landen in 5 werelddelen, wat een grote troef is voor VVB België.

Om te besluiten worden er twee belangrijke netwerkevenementen georganiseerd - één in Luxemburg en één in Frankrijk - om het netwerk in het buitenland te stimuleren en synergieën tussen de verschillende landen te scheppen.