VVB België : Datum om te onthouden voor dit jaar

Activiteiten van FCE België
  • 5 en 6 september, Zomeracademie
  • Naar aanleiding van de COVID-19-maatregelen wordt de agenda voor dit jaareinde opgesteld.

WIE ZIJN WE ?

De Vereniging van de Vrouwelijke Bedrijfsleiders (VVB) is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Onze organisatie is niet gouvernementeel, onpolitiek et niet religieus, en heeft de ambitie om het vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren op nationaal en internationaal vlak.

VVB berust op een dynamische Raad van Bestuur en verschillende werkgroepen. Wij nemen actief deel aan economische, politieke en sociale debatten met het oog om de belangen van de vrouwen te verdedigen.
Door lid te worden van onze vereniging, krijgt elke vrouwelijke bedrijfsleider toegang tot een breed netwerk dat business ontwikkeling promoveert.

Onze missie is veelvuldig :

  • Netwerken: vrouwelijke bedrijfsleiders in relatie brengen middels regionale en nationale activiteiten waarop ook politici en andere organisaties uitgenodigd worden
  • Onze leden in contact brengen met andere leden op nationaal en international vlak
  • Lobbying: actieve aanwezigheid binnen de verschillende Kamers van Koophandel (CCI, BECI,..) en andere economische (VOKA, VBO,…), sociale en politieke actoren
  • Zichtbaarheid: op onze eigen website en deze van andere partners, alsook bij de pers
  • Opleiding en begeleiding: dank zij het vrijwillig mentoraat door onze leden

VVB STIMULEERT EEN VROUWELIJK ONDERNEMERSCHAP GERICHT OP
EXCELLENTIE IN EEN ECONOMISCH INNOVEREND LANDSCHAP.

ONZE HISTORIEK

De Vereniging van de Vrouwelijke Bedrijfsleiders is de eerste officiële organistaie geweest ter allen tijden, opgericht door Yvonne Foinant (advocaat) na de tweede wereldoorlog toen eindelijk vrouwen het stemrecht kregen.
In maart 1949 zal Annie Vandenschrik als eerste Voorzitster van onze Vereniging, de statuten neerleggen met de bedoeling om steun te bieden aan de vele vrouwen die voortaan de familiale onderneming moeten leiden.
Vanaf januari 1950 gaan verschillende europese landen zich progressief aansluiten. Na de aanhechting van Groot-Bretannië en Duitsland krijgt de Vereniging een volwaardige betekenis.
Vandaag telt onze Vereniging meer dan 5 miljoen leden verspreid over 120 landen.

Sinds juni 2016 wordt het nationale voorzitterschap verzorgd door Murielle Eyletters.

ONZE NATIONALE VOORZITSTERS

Annie VANDENSCHRIK - 1949 tot 1979
Tinou DUTRY - 1978 tot 1983
Gaby EVERAERT - 1984 tot 1985
Mia SCHEPENS - 1986 tot 1992
Renée RICHARD - 1992 tot 2002
Frits BRESSELEERS - 2002 tot 2006
Micheline BRICLET - 2006 tot 2010
Catherine HENRY - 2010 tot 2014
Bernadette PAQUES - 2014 tot 2016
Murielle EYLETTERS - Sinds 2016

De Raad van Bestuur

Voorzitter : Murielle Eyletters - oprichter en manager T&MC partners/Aliwen
Secretaris-generaal : Sanae Saadaoui - manager ITasART
Penningmeester : Katia Delfin Diaz - OmniVAT Consulting

Vice-présidente Flandres : Catherine Delanghe - gestionnaire de fortune et administratrice indépendante
Vice-présidente Wallonie : Nathalie Ravignon, Gérante DBBASE SA
Vice-présidente Bruxelles : Sanae Saadaoui - manager ITasART

Administratrices

Aline BASS - GallaCouture
Ludivine Gustave - Madizy Management

Regionale voorzitters

Présidentes régionales pour Nom(s)
Namur Katia Delfin Diaz et Beatrice Delfin Diaz
OmniVAT Consulting
Présidentes régionales pour Nom(s)
Namur Katia Delfin Diaz et Beatrice Delfin Diaz
OmniVAT Consulting