FCE BEVORDERT HET ONDERNEMERSCHAP VAN VROUWEN VAN UITMUNTENDHEID IN EEN VERANDERENDE ECONOMISCHE OMGEVING

De Vereniging van de Vrouwelijke Bedrijfsleiders (VVB) is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Onze organisatie is niet gouvernementeel, onpolitiek et niet religieus, en heeft de ambitie om het vrouwelijk ondernemerschap te stimuleren op nationaal en internationaal vlak.

VVB berust op een dynamische Raad van Bestuur en verschillende werkgroepen. Wij nemen actief deel aan economische, politieke en sociale debatten met het oog om de belangen van de vrouwen te verdedigen.
Door lid te worden van onze vereniging, krijgt elke vrouwelijke bedrijfsleider toegang tot een breed netwerk dat business ontwikkeling promoveert.

Onze missie is veelvuldig :

  • Netwerken: vrouwelijke bedrijfsleiders in relatie brengen middels regionale en nationale activiteiten waarop ook politici en andere organisaties uitgenodigd worden
  • Onze leden in contact brengen met andere leden op nationaal en international vlak
  • Lobbying: actieve aanwezigheid binnen de verschillende Kamers van Koophandel (CCI, BECI,..) en andere economische (VOKA, VBO,…), sociale en politieke actoren
  • Zichtbaarheid: op onze eigen website en deze van andere partners, alsook bij de pers
  • Opleiding en begeleiding: dank zij het vrijwillig mentoraat door onze leden

VVB STIMULEERT EEN VROUWELIJK ONDERNEMERSCHAP GERICHT OP
EXCELLENTIE IN EEN ECONOMISCH INNOVEREND LANDSCHAP

De Vereniging van de Vrouwelijke Bedrijfsleiders is de eerste officiële organistaie geweest ter allen tijden, opgericht door Yvonne Foinant (advocaat) na de tweede wereldoorlog toen eindelijk vrouwen het stemrecht kregen.
In maart 1949 zal Annie Vandenschrik als eerste Voorzitster van onze Vereniging, de statuten neerleggen met de bedoeling om steun te bieden aan de vele vrouwen die voortaan de familiale onderneming moeten leiden.
Vanaf januari 1950 gaan verschillende europese landen zich progressief aansluiten. Na de aanhechting van Groot-Bretannië en Duitsland krijgt de Vereniging een volwaardige betekenis.
Vandaag telt onze Vereniging meer dan 5 miljoen leden verspreid over 120 landen.

Sinds 2021 wordt het nationale voorzitterschap verzorgd door Béatrice Delfin Diaz.

Annie VANDENSCHRIK - 1949 tot 1979
Tinou DUTRY - 1978 tot 1983
Gaby EVERAERT - 1984 tot 1985
Mia SCHEPENS - 1986 tot 1992
Renée RICHARD - 1992 tot 2002
Frits BRESSELEERS - 2002 tot 2006
Micheline BRICLET - 2006 tot 2010
Catherine HENRY - 2010 tot 2014
Bernadette PAQUES - 2014 tot 2016

Murielle EYLETTERS -  2016 - 2021
Béatrice DELFIN DIAZ - Sinds 2021

De Raad van Bestuur

Nationale Voorzitter

Béatrice Delfin Diaz - Co-founder @Tax & Legal Academy

Algemeen Secretaris

Sophie Vanderputten - CEO Hirering, experte RH

CFO, Vice-Voorzitter Brussels

Katia Delfin Diaz, Founder @OmniVAT Consulting

Vice-Voorzitter Vlaanderen

Ulrike Glos - Managing Owner @advert’HYPE

Vice-Voorzitter Wallonïe

-

Vice-Voorzitter Brussels

Katia Delfin Diaz - Founder @OmniVAT Consulting

Bestuurster

Nicole Jourdy - Co-founder @La Sartoriale

Regionale voorzitters

Vice-Voorzitter Vlaanderen

Ulrike Glos - Managing Owner @advert’HYPE

Vice-Voorzitter Wallonïe

-

Vice-Voorzitter Brussels

Katia Delfin Diaz - Founder @OmniVAT Consulting